ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง และผู้ชนะราคา ผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน เงิน 49,800 บาท จาก บริษัท เอ แกรม จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ 49,800.00 บาท

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง ผลผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน เงิน 49,800 บาท จาก บริษัท เอ แกรม จำกัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลงเมื่อวันที่ 22/09/2020

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน