ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงจัดซื้อจัดจ้าง เผยแพร่สาระสำคัญของการจ้างเหมาการจัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ ติดปี SMEs ไทยไปสู่ตลาดโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 300,000 บาท จากบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด วงเงินงบประมาณ 300,000.00 บาท

ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เรื่อง เผยแพร่สาระสำคัญของการจ้างเหมาการจัดสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ ติดปี SMEs ไทยไปสู่ตลาดโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เงิน 300,000 บาท จากบริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด

ลงเมื่อวันที่ 11/09/2020

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน