มองอนาคตหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เชิงเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น

วันที่เผยแพร่ : 14/07/2021 | เผยแพร่โดย : looktans

???????????????? มองอนาคตหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เชิงเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่น ????

 

???? กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทยจัดสัมมนาเชิงวิชาการ ในหัวข้อ “Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership” ???????? เพื่อรับฟังมุมมองและข้อเสนอแนะจากผู้แทนภาครัฐ ผู้บริหารภาคเอกชนชั้นนำ ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในระดับแนวหน้าของญี่ปุ่นและไทยต่อการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจไทย - ญี่ปุ่นภายใต้โอกาสและความท้าทายในปัจจุบัน ???? อาทิ การปรับโครงสร้างฐานการผลิตในภูมิภาคของบริษัทเอกชนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ และสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ???? ซึ่งทำให้รัฐบาลญี่ปุ่นตระหนักถึงการเสริมสร้างความหลากหลายของห่วงโซ่อุปทานโดยมุ่งส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ ภายใต้บริบทดังกล่าว ♟️ ไทยควรต้องปรับตัวเสริมสร้างจุดแข็ง และเพิ่มพูนศักยภาพทางเศรษฐกิจเพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจการค้าการลงทุนของภาคเอกชนญี่ปุ่นได้อย่างยั่งยืนอย่างไร ???? มาร่วมกันหาคำตอบกันในการสัมมนาฯ ตามรายละเอียดดังนี้ ????
 
 
???? หัวข้อ Envisioning the Future : Thailand-Japan Strategic Economic Partnership
???? วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ????️ ภาษาไทย - ญี่ปุ่น (ล่ามแปลพร้อม)
???? ช่องทาง ZOOM Webinar
???? มีการกล่าว Keynote Speech โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ / Special Lecture โดยเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย
????‍???? มีการเสวนาโดยผู้แทนภาครัฐ เอกชนชั้นนำ และภาควิชาการ ในแวดวงความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่นเชิงเศรษฐกิจ
 
 
???? ลงทะเบียนฟังสัมมนาตั้งแต่วันนี้ – 19 กรกฎาคม 2564
????️ *ช่องทางการลงทะเบียน https://forms.gle/yqhxG6vKsqcPNaYk9
 
 
???? ** สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ทีมงานจะจัดส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมการสัมมนาไปยังอีเมลของท่านเพื่อเป็นการยืนยันการเข้าร่วมงานก่อนวันสัมมนา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม บริษัท เมดิเอเตอร์ จำกัด (บริษัทผู้ดำเนินการจัดงานสัมมนา)
สาวิณี โอฬารศิริศักดิ์ โทร: 086-892-6655 E-mail: savinee@mediator.co.th
ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ