ประชุมคณะจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ กสอ.

วันที่เผยแพร่ : 22/09/2020 | เผยแพร่โดย : looktans

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน จัดการประชุมคณะจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ครั้งที่ 1/2563 โดยนายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมฯ โดยการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อกำหนดแนวทางการจัดทำและทบทวนแผนปฏิบัติราชการ กสอ. และศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหรรมและวิสาหกิจทุกระดับ ณ ห้องประชุมโซนบี ชั้น 6 อาคาร กสอ.

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ