กสอ. ระดมบุคลากรภาครัฐ เตรียมพร้อมแผนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2564 เสริมแกร่งผู้ประกอบการอย่างเข้มข้น

วันที่เผยแพร่ : 15/09/2020 | เผยแพร่โดย : looktans

วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำข้อเสนอโครงการและบูรณาการผลผลิต และงบประมาณให้สอดคล้องกับศักยภาพและความต้องการของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อให้หน่วยงานทบทวนการจัดทำโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และบูรณาการผลผลิต งบประมาณ รวมถึงรูปแบบการดำเนินโครงการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน และตอบสนองต่อความต้องการของก่ลุ่มเป้าหมาย ร่วมด้วย นายภาสกร ชัยรัตน์ นายเจตนิพิฐ รอดภัย นายใบน้อย สุวรรณชาตรี คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ ห้องประชุม Ballroom โรงแรมอีสติน มักกะสัน

ขอบคุณข้อมูลจาก : PR.DIProm (กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม) 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ