กิจกรรม Happy Shopping Happy Sharing โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

วันที่เผยแพร่ : 01/07/2018 | เผยแพร่โดย : anuphon

  วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 

 

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

จัดกิจกรรม Happy Shopping Happy Sharing

     

โดยรับบริจาคสิ่งของเหลือใช้ที่ยังมีสภาพดีจากบุคลากรภายในกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า แล้วนำมาเปิดหมวกขายในราคาถูก ณ ใต้ตึกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

ซึ่งรายได้ทุกบาทจะนำไปบริจาคที่ โรงพยาบาลสงฆ์ และมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย

กิจกรรมในครั้งนี้มีผู้ร่วมบุญเป็นจำนวนมาก โดยรวมยอดเงินจากการขายของ

และยอดบริจาค ได้ทั้งหมด 20,000 บาทถ้วน

     

      

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมดังกล่าวยังคงมีเสื้อผ้าและของใช้ ที่ยังขายไม่หมด

ซึ่งเจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์ฯ จะนำไปบริจาคที่ มูลนิธิกระจกเงา ต่อไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

เว็บไซต์ภายใต้กรม ฯ